Nyheter och tips för deklarationen 2013

 • Skatteverket kontrollerar deklarationer extra noga om du gör avdrag för första gången, exempelvis resor till och från arbetet.
 • Schablonavdraget är höjt vid uthyrning. Om du hyrt ut din villa lägenhet eller fritidshus får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor.
 • Beloppsgränsen för när du kan dra av för resor till och från arbetet har höjts från 9 000 kronor till 10 000 kronor.
 • Privatpersoner kan få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Det gäller gåvor för högst 1 500 kronor.
 • Endast el- och laddhybridbilar, som laddas från elnätet samt gasbilar (ej gasol) får nedsättning av förmånsvärdet utöver justeringen till jämförbar bil.
 • Den nya sparformen investeringssparkontot som infördes förra året har en schablonbeskattning. Schablonintäkten för investeringssparkonto kommer att vara förtryckt i deklarationen och beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.
 • Fondsparare ska från och med i år ta upp en schablonintäkt som räknas fram automatiskt och är förtryckt i deklarationen. Skatten motsvarar 0,12 procent av värdet i fonden vid årets ingång. Skatten betalades även tidigare men syntes inte lika tydligt eftersom fondbolaget betalade in den. Om du fondsparar via investeringssparkonto  eller försäkring tar du inte upp denna schablonintäkt.

Saker att tänka på när du deklarerar

  • Om du har sålt din bostad förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när betalning sker. På vinsten betalar du 22 procent i skatt. Har du köpt en lika dyr eller dyrare bostad har du möjlighet att skjuta upp hela kapitalvinsten genom ett uppskov. För att få uppskov måste bland annat vinsten vara minst 50 000 kronor per person och uppskovet får vara högst 1 450 000 kronor per bostad. En kostnad på 0,5 procent ska betalas på uppskovet varje år. Om du får en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt, men vissa undantag finns.
  • Har du anlitat någon för husarbete med RUT- eller ROTavdrag under förra året är skattereduktionen redan medräknad i deklarationen. Maximal skattereduktion per person är 50 000 kronor per år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT avdrag måste båda stå som ägare till bostaden. Tänk på att skattereduktionen för husarbeten dras sist när övriga avdrag som exempelvis räntor är fråndragna. Det är därför viktigt att skatten som du betalar in är minst lika stor som skattereduktionen, för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.Om du inte kan utnyttja hela avdraget kan du överföra outnyttjad del till din partner som också måste vara delägare. beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblandketten. Ett tips är också att om du har ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram en del av uppskovet för att få utrymme för hela skattereduktionen för husarbeten.
  • Högsta avdragsgilla inbetalning till pensionssparande är normalt 12 000 kronor.
  • Kostnader som överstiger 10 000 kronor kan du få avdrag för. För att få avdrag för kollektiv trafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektiv. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.
  • Om du har haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du den första månaden göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 110 kronor per natt, utan tidsbegränsning. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Detta avdrag kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort. Om du har flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.
  • Under vissa förutsättningar kan du exempelvis göra avdrag för skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som kräv i tjänsten. Under förutsättning att de överstiger 5 000 kronor.

Tips när du deklarerar:

   • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen.
   • Om båda makarna har betalningsansvar för lån går det att fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, på belopp däröver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
   • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.
   • Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379
   • Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321
   • Deklarationen ska vara inlämnad senast 2 maj. Om du deklarerar via telefon, sms eller internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.
   • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
   • Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du har deklarationsfrågor, de kommer också att ha extra kvällsöppet under deklarationsperioden.  

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, 073-96 419 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela