Pressinbjudan: Bara bo hos mamma eller pappa – är det bäst?

Hur påverkas barn med separerade föräldrar av växelvist boende, är det bättre eller sämre än andra boendeformer. Det svarar barnpsykologen Malin Bergström på vid ett seminarium hos Länsförsäkringar. Hennes forskning har bland annat påverkat vad Socialstyrelsen ger för rekommendationer. Ytterligare två projekt som presenterar sina resultat handlar om övervikt hos barn och en ny mobiltjänst för unga med psykiska problem.

Välkommen till seminariet för att lyssna och ställa frågor till forskarna direkt på plats. Om du inte har möjlighet att komma, hör gärna av dig om du vill intervjua någon av forskarna vid ett annat tillfälle.

Seminarium: Onsdag den 20 mars kl 13-15.
Var: Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 21 i Stockholm. Lokal ”Ängsklockan”.
Anmälan till: helen.carlens@lansforsakringar.se

Projekten som presenteras av forskarna är:

Växelvis boende – ett socialt experiment eller tryggast för barnen?

Nästan en tredjedel av våra barn bor idag växelvis hos sina separerade föräldrar. Trots att många barn har denna boendeform är konsekvenserna kring växelvis boende inte kända sedan tidigare. Resultaten från projektet har bland annat lett till att Socialstyrelsen dragit in sina tidigare rekommendationer kring boendeform för barn med separerade föräldrar.
Malin Bergström, Leg. psykolog, Med dr, CHESS.

Övervikt och fetma hos förskolebarn
Kan information till föräldrar hindra fetma hos förskolebarn? Att motverka övervikt hos unga hjälper den enskilda individen och sparar resurser för sjukvård och samhälle. Studien kan även ge en ökad kunskap om övervikt i barndomen innebär en risk för fortsatta viktproblem eller sjukdomar senare i livet. Kristina Thorngren-Jerneck , Universitetssjukhuset i Lund.

Utvärdering av mobiltelefontjänst för ungdomar med psykiska problem
Ångestsyndrom räknas idag som en av våra folksjukdomar. Den årliga kostnaden för samhälle och försäkringsbolag beräknas till mångmiljardbelopp. Därför finns ett stort behov av effektiva metoder för tidig diagnostik och behandling. Målet är att införa och utvärdera en stödtjänst på mobiltelefon för ungdomar med lättare psykiatriska besvär. Tjänsten kommer bland annat att innehålla en dagbok med videoinspelningar.
Toomas Timpka, Institutionen för Medicin och Hälsa, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som kan förebygga skador och bidra till att öka tryggheten i samhället. Under de senaste 20 åren har stiftelsen finansierat närmare 160 forskningsprojekt med tillsammans cirka 90 miljoner kronor inom områden som brottsbekämpning, brand, klimat, hälsa, välfärd och trafiksäkerhet.

För ytterligare information kontakta:

Helen Carlens, forskningskoordinator, Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 08-588 408 58
Länsförsäkringars presskontakt, 08-588 418 50

Bokmärk och dela