Stora skillnader på vad som läggs på barnens fritid

Bilder

Agria 778 004801Sport

Dokument

wkr0006.pdf

Familjer lägger i genomsnitt drygt femhundra kronor i månaden på varje barns fritidsaktiviteter. Det är ingen större skillnad på vad flickor och pojkar får men det är stor skillnad på hur mycket familjerna spenderar. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

De flesta, eller nästan fyra av tio lägger mellan 200 och 500 kronor för varje barn och månad. Samtidigt visar undersökningen att nästan var femte barn knappt får 100 kronor till sina fritidsaktiviteter.

Se gärna tabell i bifogad pdf.

– De flesta föräldrar ser antagligen en stor fördel med att barnen får en meningsfull fritid och att det är ett bra sätt att umgås med kamraterna. Och många familjer verkar prioritera fritidsaktiviteter. Men för en stor barnfamilj eller för ensamstående föräldrar kan kostnaden bli svårare att hantera och tvingas därför att välja aktiviteter som inte kostar så mycket, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Hur mycket lägger du på dina barns fritidsaktiviteter
per månad?

Fritidsaktiviteter flickor Procent
0 till 100 kr 17
101 till 200 kr 18
201 till 500 kr 37
501 till 1000 kr 21
Över 1001 kr 9
Fritidsaktiviteter pojkar Procent
0 till 100 kr 17
101 till 200 kr 20
201 till 500 kr 36
501 till 1000 kr 20
Över 1001 kr 7

 Så mycket kostar de 10 vanligaste barn- och
ungdomsidrotterna per år

Ishockey 10 740 kr
Ridsport 10 405 kr
Tennis 4 700 kr
Friidrott 4 100 kr
Innebandy 3 945 kr
Simning 3 925 kr
Basket 3 900 kr
Fotboll 3 700 kr
Golf 3 500 kr
Gymnastik 2 360 kr
Ishockey 10 740 kr
Ridsport 10 405 kr

Total median kostnad 5128 kr

Källa: Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning från mars 2009.
Siffrorna bygger på ett medianvärde för idrottens totala kostnad.

Om undersökningen:
2012 har cirka 900 personer med barn under 18 år, i åldrarna 20 till 65 år, telefonintervjuats om sitt sparande till barnen. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor i undersökningen är hushållsinkomst, kön, ålder, antal hemmavarande barn, boende form och social situation. Genomsnittligt sparbelopp, sparkapital och valet av sparform finns nedbrutet på län.

Frågan som ställdes:

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, 070-96 419 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela