Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2012 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 22 februari 2013, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2012 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser, www.lansforsakringar.se/finansielltbank respektive www.lansforsakringar.se/finansiellthypotek.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Lena Löfvenberg, Investor Relations Manager, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 415 16, anna-lena.lofvenberg@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela