Beslut om nyemission i Länsförsäkringar AB

På extra bolagsstämma i Länsförsäkringar AB den 23 januari 2013 har ägarna beslutat om nyemission om 500 miljoner kronor.

Skälen för nyemissionen är att stärka Länsförsäkringar ABs finansiella grund för fortsatta satsningar inom bank och försäkring. Emissionen ska även stärka Länsförsäkringar Banks kapitalbas med syfte att möta de nya kapitalkraven som ställs på ledande svenska banker.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sten Dunér, CEO, 08-588 411 15
Malin Rylander-Leijon, CFO, 08-588 40 864

Bokmärk och dela