Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar

Fondbolaget i Länsförsäkringar arbete med ansvarsfulla investeringar som bygger på globalt accepterade normer och konventioner inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.

Länsförsäkringars övertygelse är att bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

– Målsättningen med arbetet med ansvarsfulla investeringar är att vi genom dialog ska kunna påverka bolagen som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer. När den inte når framgång tar vi bort bolagen ur våra fonder, berättar Eva Gottfridsdotter Nilsson, chef för Fondförvaltningen på Länsförsäkringar.

Gedigen analys innan vi investerar
I arbetet med ansvarsfulla investeringar samarbetar Fondbolagets med en extern analysfirma. Med hjälp av analysprocessen kan Länsförsäkringar identifiera företag som enligt offentlig dokumentation bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer. Totalt ingår ungefär 50 internationella normer och konventioner i modellen. Med kontinuerlig bevakning av bolagen kan vi ta reda på om Länsförsäkringars investeringar bryter mot de internationella normerna. Analysföretaget för sedan en dialog med bolagen för att få till en förändring.

Bokmärk och dela