40 familjer förlorar sina hem varje år på grund av aska från eldning

Bara bland Länsförsäkringars kunder förlorar 40 familjer sina hem varje år på grund av felaktig hantering av aska från vedkaminer och öppna spisar. En annan stor orsak till husbränder är att vi eldar på fel sätt i kaminen eller öppna spisen. Och trenden går mot allt fler kaminer i våra bostäder.

Att värma upp sin bostad genom eldning i vedkaminer och öppna spisar ökar för varje år, och allt fler husägare köper moderna kaminer för att höja trivselnivån.

Ett av de största problemen när vi har eldat klart är att vi placerar askan i olämplig behållare och på fel plats när vi städar ur kaminen eller öppna spisen.

– Bara bland våra kunder förlorar 40 familjer sina hem varje år på grund av felaktig hantering av aska, konstaterar Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Det är inte ovanligt att askan skyfflas ner i plastpåsar, plasthinkar eller pappkartonger som sen ställs på altanen.

– Det är livsfarligt eftersom glöden i askan kan finnas kvar i upp till två dygn, förklarar Peter Bratt. Askan ska alltid läggas i en plåthink med lock och placeras på en eldsäker plats. Och locket är minst lika viktigt som plåthinken. Utan locket kan vinden lätt få fatt på glöden och sprida askan.

Även själva eldningen med ved kräver kunskap.

– Vi ser att bränder som orsakas av vedeldning väldigt ofta beror på felaktig eldning, säger Peter Bratt. Det viktigaste är att inte elda för mycket ved åt gången och låta eldstaden vila lika länge som elden brunnit.

Ytterligare en bov är otäta och gamla eldstäder och skorstenar i äldre hus. Länsförsäkringar har 160 000 lantbruksvillor försäkrade. Där är problemet ofta det omvända mot hur det ser ut i modernare villor.

– På gårdarna har man kunskapen om hur man ska elda, säger Peter Bratt. Men i äldre hus har skorstenen ofta utsatts för tidens tand och hunnit bli otät.

Nära hälften av bostadsbränderna i lantbruksvillor/gårdar beror på gamla eldstäder och otäta skorstenar. Flertalet av de här bostadsbränderna startar på natten eller mitt på dagen.

– Nattbränderna beror på att vi eldat på kvällen, väntar ut elden och tror att den är helt släckt och går och lägger oss. Värmen eller gnistor tar ny fart i otäta skorstenar och så är branden ett faktum, säger Peter Bratt. Eftersom vi sover tar det längre tid att upptäcka vad som pågår. Detsamma gäller bränderna mitt på dagen där vi kanske eldar en stund på morgonen, tror att den är släckt och sedan ger oss av hemifrån.

Åren 2007 – 2012 (tom 121031) orsakade problem med skorstenar och eldning i kaminer/öppna spisar knappt 1900 bränder till en kostnad på totalt cirka 330 miljoner kronor.

Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn: Peter kollar o ändrar

· Elda alltid med ren och torr ved.
· Elda inte plast, impregnerat virke, spånskivor eller dyl. Hälsofarliga rökgaser bildas!
· Elda maximalt 2 – 4 kg ved per timme, uppskattningsvis 3-5 vedträn, och inte längre än 3-4 timmar vid varje eldning. Låt eldstaden vila lika länge som det har brunnit.
· Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel på stenplattor utomhus.
· Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
· Provtryck skorstenen vart tionde år. Då får du besked om den är otät eller inte.
· Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, och åtminstone minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren.
· En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan ett totalskadat hus och en mindre begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela