Många studenter utan hemförsäkring

Dokument

wkr0006.pdf

Nu är det snart dags för många studenter på landets universitet och högskolor att flytta in i sina nya studentrum. Vad många inte tänker på är att om man flyttar hemifrån så omfattas man inte av föräldrarnas hemförsäkring.

Studenter över 18 år som går en utbildning som är längre än sex månader måste enligt folkbokföringslagen skriva sig på studieorten. Det medför att studenten måste teckna en egen hemförsäkring för att inte vara oförsäkrad. Det räcker alltså inte med föräldrarnas hemförsäkring om man inte samtidigt bor hemma hos dem.

– Tyvärr är det nog så att många glömmer att se över sitt försäkringsskydd när man flyttar till en annan ort för att studera. Andra kanske inte tycker att de har så mycket att försäkra men en studentförsäkring täcker mer än bara ägodelar, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Stockholm.

Förutom det så kallade egendomsskyddet som gäller om något skulle hända med ens saker så omfattar en studentförsäkring normalt också:

· Reseskydd – viktigt om du till exempel råkar ut för en olycka när man är på resa.
· Överfall – ersättning vid misshandel
· Ansvarsskydd – om någon skulle kräva dig på skadestånd.
· Rättsskydd – ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.

– Utan hemförsäkring får man ingen ersättning vid exempelvis stöld av cykel, om datorn går sönder eller om det börjar brinna. Men försäkringen ger också ett skydd för den som drabbats av personskada vid överfall eller hamnar i en skadeståndssituation. Därför är det jätteviktigt att man tecknar en egen hemförsäkring, säger Susanne Fagerberg.

För ytterligare information kontakta:
Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar; tel. 070-609 56 89
Länsförsäkringars pressjour; tel. 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela