Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar sänker räntor för samtliga bolån utom de med bindningstid på 3 år. Ändringen gäller från och med onsdag 9 januari 2013.

Här visas de aktuella bolåneräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,09 %                                – 0,10 %

1 år                                                           3,14 %                                – 0,10 %

2 år                                                           3,09 %                                – 0,04 %

3 år                                                           3,09 %                                 Oförändrad

4 år                                                           3,26 %                                – 0,04 %

5 år                                                           3,35 %                                – 0,04 %

7 år                                                           3,72 %                                – 0,04 %

10 år                                                         3,98 %                                – 0,04 %

Fasträntekontona ligger oförändrade.

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,25 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  2,55 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,30 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  2,75 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 073-96 412 51
Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela