Bostad och körkort i topp om föräldrar får bestämma

I genomsnitt har barnen i Sverige 32 650 kronor i sparat kapital. Om föräldrarna får bestämma ska pengarna i första hand gå till bostad och körkort. Men när barnen fyller 18 år och om pengarna står i deras namn, väljer de själva hur de vill spendera slantarna.    

Föräldrar sparar i snitt 515 kronor i månaden till barnen och i snitt har de ett sparkapital på 32 650 kronor, visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Bostad och körkort toppar föräldrarnas önskelista på vad pengarna ska användas till. Det är framförallt mammorna, 52 procent, som tycker att sparpengarna ska gå till en bostad. Bland papporna svarar 38 procent att bostaden är det viktigaste. Som god tvåa ligger sparande till körkort, vilket både mammor och pappor är överens om, 37 respektive 41 procent.

När ditt/dina barn blir 18 år, vad skulle du i första hand vilja att barnet/barnen använder sina sparpengar till?

+———————————————————–+
|1. Bostad 46 % |
+———————————————————–+
|2. Körkort 40 % |
+———————————————————–+
|3. Utbildning 21 % |
+———————————————————–+
|4. Bil 7 %                                                 |
+———————————————————–+
|5. Framtiden oklart vad 6 % |
+———————————————————–+
|6. Resor och liknande 4 % |
+———————————————————–+
|7. Övrig konsumtion 3 % |
+———————————————————–+

– Att spara till barnen är viktigt eftersom det blir allt dyrare att sätta bo. I nuläget måste 15 procent av köpesumman betalas kontant vilket är ett tufft krav för ungdomar som inte redan är inne på bomarknaden, framförallt i större städer där bostadspriserna är höga, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

På myndighetsdagen får barnet full tillgång till hela sitt sparkapital. Vill du som förälder fortfarande ha kontroll över sparkapitalet även efter att barnet fyllt 18 år kan du:

· Spara pengarna i ditt eget namn och ge dem när du tycker att det passar. Numera går det att ge bort stora summor utan att behöva betala gåvoskatt.

· Teckna en kapitalförsäkring där du bestämmer när pengarna ska utbetalas. Du kan också bestämma att kapitalet ska vara barnets enskilda egendom genom att skriva in det i förmånstagarförordnadet.

· Ange särskild förvaltning. Du kan i ett gåvobrev bestämma när barnet ska få gåvan och att den under tiden ska förvaltas av en särskild person. Du kan även ange i gåvobrevet att gåvan ska vara barnets enskilda egendom.

– Om du väljer att spara till barnet i ditt egna namn är det en fördel att komplettera med ett testamente där det står att sparkapitalet ska tillfalla barnet. Det garderar att barnet får sina pengar även om du skulle avlida innan barnet fått dem. Det kan då vara klokt att ta hjälp av en jurist, påpekar Elisabeth Hedmark.

I genomsnitt sparar vi 515 kronor per månad till barnen. Så här mycket kan det bli i sparkapital efter 18 år räknat med tre eller fem procents genomsnittsavkastning. Beloppen är exklusive avgifter och skattekonsekvenser och avrundade till närmaste hundratal.

+————–+———-+———-+
|Månadssparande|3 % |5 % |
+————–+———-+———-+
|300 kr |85 000 kr |104 000 kr|
+————–+———-+———-+
|500 kr |142 000 kr|174 000 kr|
+————–+———-+———-+
|800 kr |228 000 kr|278 000 kr|
+————–+———-+———-+

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Ca 1 500 personer intervjuades.

Frågor:

Hur mycket pengar sparas totalt till detta/dessa barn per månad?
Hur stort sparkapital har barnet/barnen idag?
När ditt/dina barn blir 18 år, vad skulle du i första hand vilja att barnen/barnet använder sina sparade pengar till?

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, 070-96 419 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela