Arkiv för 2013

Konjunktur – december 2013

Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med 0,25 procentenheter till 0,75 procent vid sitt möte i december. Beslutet fattades främst mot bakgrund av den senaste tidens oväntat låga inflation och att inflationstrycket även bedömdes förbli lågt framöver. Det var inte…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån med alla bindningstider utom för räntan med bindningstiden 7 år och 10 år, som lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med onsdag den 18 december 2013.

Låg inflation får Riksbanken att sänka räntan

Riksbanken sänkte idag reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Vår chefekonom Anna Öster kommenterar beskedet och utsikterna framöver. - Vår bedömning var att Riksbanken skulle sänka räntan till 0,75 procent. Det främsta skälet till det var den låga inflationen…

Nya metoder för biltjuven men inbrotten minskar

Trots att antalet bilinbrott minskar så är det när julhandeln är i gång som mest, som biltjuvarna har sin högsäsong. Det är framförallt parkeringsplatser i stora köpcentrum som är favoritjaktmarker och nu använder tjuvarna en sofistikerad metod för att komma…

Det här påverkar din privatekonomi nästa år

Flera nya regler påverkar hushållsekonomin under nästa år. Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark har listat några av de viktigaste.

7 av 10 med bolån tycker alla ska amortera

Drygt 7 av 10 svenskar som har bolån tycker att bolånetagare ska amortera. Men åsikterna går isär beroende på var i landet man bor. De som bor i områden med höga bostadspriser vill inte amortera i lika stor utsträckning som…

Planera privatekonomin inför årsskiftet

De flesta hushåll har fått bättre ekonomi efter de senaste årens skattesänkningar och låga boräntekostnader. Hushållen är också mer positiva om sin egen ekonomi, enligt konjunkturbarometern som kom i november. Regeringens ekonomiska satsningar till hushållen och relativt låga boräntor under…

Länsförsäkringar har de mest nöjda pensionskunderna på privatmarknaden

Årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att Länsförsäkringar återtagit förstaplatsen och har de mest nöjda privatkunderna inom liv- och pensionsförsäkring. 

Arbetsglädjen har minskat i hela landet

Det svarar 40 procent av de anställda i en undersökning som Länsförsäkringar genomfört hos mindre företag i Sverige. Och det är hos dem mellan 55 och 65 år som arbetsglädjen minskat mest. Nästan varannan i den åldersgruppen svarar att arbetsglädjen…

Hälften av bränderna startar vid spisen

Spisen är en vanlig plats där bränderna startar visar statistik från Länsförsäkringar. En vanlig orsak är att vi använder olja allt oftare när vi lagar mat. Oljan bidrar till ett snabbt brandförlopp jämfört med smör och margarin.