Ny sjukvårdsförsäkring lanseras

Dokument

wkr0006.pdf

Nu lanserar Länsförsäkringar en helt ny sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk. Från och med den 1 januari 2013 får alla sjukvårdsförsäkringskunder utan extra kostnad den utökade försäkringen.

Ansvaret för rehabilitering och missbruksfrågor är något som oroar företagare och framför allt de små företagen är beroende av att alla är på plats för att verksamheten ska fungera, samtidigt har de ofta inte resurser för att arbeta med dessa frågor.

– Vi är övertygade om att förebyggande vård skapar lönsamhet både för företagen och deras medarbetare. Därför har vi utökat sjukvårdsförsäkringen med förebyggande hälsotjänster och nya försäkringsmoment där det krävs rehabilitering eller behandling mot missbruk, säger Thomas Abrahamsson, chef Affärsområde Hälsa på Länsförsäkringar;

Man startar genom att göra en hälsoprofil på webben. För att hjälpa dem som vill förändra sin livsstil ingår fem webbaserade hälsoprogram som stöd. Den försäkrade kan också ringa för att få personligt samtalsstöd och dessutom ingår ett personligt chefsstöd. För de svårare fallen ingår nu också arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk i försäkringen.

– Enkelhet har varit styrande när försäkringen har utökats. För att de förebyggande tjänsterna ska ge resultat krävs att de används. Därför har vi ett telefonnummer till sjukvårdsrådgivning, sjukvårdsförmedling, personligt samtalsstöd och chefsstöd. Alla förebyggande hälsotjänster har samlats på en webbplats för att enkelt vara tillgängliga för kunderna, säger Thomas Abrahamsson.

Priset för den nya och utökade sjukvårdsförsäkringen har endast indexjusterats trots att innehållet har utökats rejält.

För mer information om sjukvårdsförsäkringen: http://www.lansforsakringar.se/foretag/forsakring/person/arbetsgivare_forening/sjukdom/Sidor/annu-battre-sjukvardsforsakring.aspx

För ytterligare information kontakta:
Thomas Abrahamsson, Affärschef Hälsa på Länsförsäkringar, tel. 073 – 96 412 19
Anders Wiklander, Marknadschef Hälsa på Länsförsäkringar, tel.073 – 96 424 58                     

Bokmärk och dela