Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntor för samtliga bolån utom de med bindningstider på 4 år, 7 år och 10 år. Ändringen gäller från och med torsdag den 20 december 2012.

Här visas de aktuella bolåneräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,19 %                                – 0,10 %

1 år                                                           3,24 %                                – 0,06 %

2 år                                                           3,13 %                                – 0,02 %

3 år                                                           3,09 %                                – 0,03 %

4 år                                                           3,30 %                                Oförändrad

5 år                                                           3,39 %                                – 0,01 %

7 år                                                           3,76 %                                Oförändrad

10 år                                                         4,02 %                                Oförändrad

Fasträntekontona ligger oförändrade.

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,25 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  2,55 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,30 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  2,75 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela