Privatekonomens syn på Riksbankens räntebesked

Bilder

Elisabeth Hedmark privatekonom Länsförsäkringar

Dokument

wkr0006.pdf

Vill du ha Länsförsäkringars syn på Riksbankens räntebesked som offentliggörs tisdagen den 18 december är du välkommen att kontakta vår privatekonom Elisabeth Hedmark.

Några reflektioner från Elisabeth Hedmark:

– Det är viktigt att hushåll med höga bolån planerar sin ekonomi för ökade räntekostnader även om det dröjer ett tag innan räntorna åter börjar stiga. Under flera år har vi haft ett lågt ränteläge och det är därför lätt, framförallt för yngre bolåntagare, att inte tänka på att det måste finnas marginaler för kommande räntehöjningar.

För fyra år sedan låg tremånaders bolåneränta på 6,3 procent vilket innebar en månadskostnad på 5 500 kronor efter skatteavdrag för ett bolån på 1,5 miljoner. Idag ligger räntan på 3,3 procent och räntekostnaden är 2 900 kronor per månad för samma lån. Det är klart att det blir kännbart för många hushåll om man inte ser till att det finns marginaler i sin ekonomi när räntekostnaderna åter börjar stiga. Och det är läge att amortera extra nu när bolåneräntorna är låga.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, telefon: 0739-64 19 69
Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Bokmärk och dela