Uppdatera din privatekonomi inför nästa år

Förbered din privatekonomi inför det nya året. Gå igenom fond- och aktieaffärer men titta även över ditt sparande, försäkringar och bolån. Boräntorna ligger på en låg nivå och var fjärde bolåntagare har bundit sitt bolån det senaste halvåret, och knappt var femte tänker binda det närmaste halvåret. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Under året har lånen med tre månaders bindningstid sänkts med drygt en procentenhet. Det ger en sänkning av räntekostnaden med runt en tusenlapp per månad för ett bolån på 1,5 miljon efter skatteavdrag. Ränteutvecklingen framöver är osäker men man kan räkna med att räntan kommer ligga på en låg nivå under en lång tid framöver. Räntan på den kortaste bindningstiden kan också sänkas ytterligare något innan den börjar stiga igen. Det viktigaste är att se över sin lånebild och välja det alternativ som passar bäst för hushållet.

– Bolåneräntan är en stor utgift för många och det har varit mest lönsamt med den kortaste bindningstiden de senaste åren. Men med tanke på att de längre bindningstiderna ligger på mycket låga nivåer i dagsläget kan det vara ett bra tillfälle att binda en del av lånet på längre tid, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Se över dina värdepappers affärer och pensionsparandet före årsskiftet

Om du har sålt aktier eller aktiefonder kan du kvitta vinster mot förluster om försäljningarna görs under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst.

Om du vill utnyttja avdragsrätten för privat pensionssparande före årsskiftet ska du betala in senast den sista december, om du inte har haft löpande inbetalningar under året. Det högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är normalt 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.

Om du har skattejämkning bör du kontrollera att den inte är för hög, annars finns risk att du får betala kvarskatt.

– Inför årsskiftet är det alltid bra att se över hela sin privatekonomi och eventuellt göra justeringar. Tänkt på att fördela ditt sparande i olika sparformer beroende på hur länge du tänker spara och vilken risk du kan ta. Och passa på att se över ditt försäkringsskydd för att minska ekonomiska problem för dig själv och din familj om du skulle bli arbetslös, råka ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall, avslutar Elisabeth Hedmark.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, 08-588 419 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela