Majoriteten av svenskarna vet inte vad det kostar att ta ett sms-lån

Bilder

5832928158 f532f61c87 m

Dokument

wkr0006.pdf

Tre av fyra svenskar vet inte hur stor den faktiska kostnaden i slutänden blir för ett sms-lån. Och fyra av tio tror att de främsta anledningarna till sms-lån är att lösa en situation där man har tillfällig brist på pengar, för att man lever över sina tillgångar eller för att det är enkelt att låna. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

Okunskapen är högre bland kvinnor än män och det är fler äldre än yngre som inte vet. Tre av tio män mot två av tio kvinnor uppgav rätt kostnad för lånet.

– Vi har mycket regleringar och konsumentskydd i bankvärlden, men vem som helst kan sätta upp en låda och ge ut sms-lån utan insyn och kvalitetssäkring av kreditgivningen. Det borde därför ställas högre krav på företag som lånar ut pengar på det här sättet. Ett av dessa borde vara obligatorisk kreditprövning, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringars bank.

Även utbildningsnivån och inkomst påverkar. Ju lägre utbildning, desto högre är okunskapen om kostnaden för lånet. På samma sätt är det med inkomst. De med lägre inkomst hade mycket svårare att räkna ut kostnaden. Hälften av de med högskola som högsta utbildningsnivå hade räknat rätt medan 41 procent av de med gymnasieutbildning och bara nio procent bland dem med grundskola som högsta utbildning.

– Det är en låneform som genom skyhöga räntor framför allt sätter ungdomar i en skuldfälla. Att kunna räkna ut och jämföra lån ska alla kunna göra. Genom att utbilda dagens unga redan i grundskolan i syfte att göra dem till kritiska konsumenter, kan vi lägga grunden för att färre hamnar i betalningssvårigheter, säger Rikard Josefson.

Och endast 20 procent av de som svarat att familjens inkomst varje månad låg kring 20 000 kronor före skatt kunde räkna ut rätt kostnad för sms-lånet mot 40 procent av de med en gemensam inkomst på 60 000 kronor eller mer per månad.

Fyra av tio tror att man tar en sms-lån för att man har tillfällig ebb i kassan. Nästan lika många tror att sms-lån är populära för att de är så enkla att ta eller för att man lever över sina tillgångar. Men endast två av tio ansåg att det var för att det var svårt att få lån på banken som gjorde lånen så populära. De yngre anser i högre utsträckning än de äldre att man tar lån för att det är enkelt och att man snabbt måste lösa en situation då man har brist på pengar.

Om undersökningen
Under vecka 45, 2012 har ett urval av 1 026 respondenter, representativa för Sveriges befolkning vad avser variablerna kön, ålder och region, i åldrarna 15-80 år, intervjuats om sms-lån. Intervjuerna genomfördes med hjälp av webbintervjuer av Snabba Svar på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor i undersökningen är, kön, ålder, inkomst och utbildning.

Frågorna som ställdes

· Vad tror du att du får betala för ett så kallat sms-lån om du lånar 1 000 kr i tio månader och den enkla årsräntan är 691 procent?      

789 kr, 1 345 kr, 2 567 kr, 3 789 kr, 4 234 kr, 5 758 kr (rätt svar), 6 876 kr, 7 098 kr

· Vilken av följande anledningar tror du är den vanligaste i samband med att man tar ett sms- lån? (ange max 2 alternativ)

För mer information kontakta gärna;                                               
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringars Bank, Tel. 070-206 69 55
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela