Svenskar vill betala med mobilen

Dokument

PDF

Intresset för att kunna betala med mobiltelefonen ökar snabbt. Åtta [image]
av tio svenskar kan tänka sig att använda en sådan tjänst, visar en
undersökning från PFM Research. Och att mobilen bara blir viktigare
för svenskarna är tydligt. Bland svenskar i åldrarna 16 till 24 år
tycker fler än hälften att det är värre att tappa mobilen än
plånboken.
Undersökningen, som gjorts på uppdrag av Danske Bank, Handelsbanken,
Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Swedbank, visar att det framför
allt är personer i åldrarna 25 till 39 år som vill kunna betala med
mobiltelefonen. Störst är intresset bland stockholmare.

– En stor del av målgruppen vi vänder oss till har en smartphone som de använder mycket frekvent och vad vore då enklare än att också göra betalningar via mobilen. En förklaring till att mobila betalningar kommer nu är att marknaden är mogen. Kunderna är vana vid att utföra banktjänster med sin mobil. Nästa naturliga steg är att bankerna erbjuder möjlighet att också använda mobilen som betalmedel, säger Susanne Bergh, chef Digitala kanaler på Länsförsäkringar.

Allt färre svenskar bär på kontanter och drygt hälften av de tillfrågade uppger att de någon gång varit tvungna att avstå från ett köp för att de saknat kontanter. Det är framförallt personer mellan 25 och 39 år som uppger att de bara ibland eller aldrig använder kontanter. I den ålderskategorin uppger drygt åtta av tio att de någon gång varit tvungna att avstå från ett köp för att de saknat kontanter.

– Genom att kunna betala med mobilen behöver du inte längre tillgång till kontanter och det går snabbt. Det tar bara några sekunder så finns pengarna på mottagarens konto och man behöver inte veta mottagarens kontonummer, det räcker att känna till mottagarens mobilnummer, säger Susanne Bergh.

Undersökningen visar också att mobiltelefonen används till mycket annat än att ringa med. Mest surfar vi med den. Annat som är populärt är att lyssna på musik, använda kalendern, hålla koll på vädret och spela spel.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i september 2012 och baserar sig på webbaserade intervjuer med privatpersoner bland Sveriges befolkning i åldrarna 20 år till 65 år. Intervjuerna genomfördes av PFM Research.

Frågor som ställdes i undersökningen

– Skulle du kunna tänka dig att betala via din mobil?
– Tror du att kontanter kommer att bli ovanligt som betalmedel i framtiden?
– Vad använder du främst din mobil till?
– Har du någon gång varit tvunget att avstå från tjänst för en att du saknar kontanter?

Läs mer om resultatet i bifogad pdf.
Om betaltjänsten Swish
Kring årsskiftet lanseras betaltjänsten Swish, där privatpersoner kan skicka pengar till andra privatpersoner via sin mobiltelefon. Överföringen sker direkt och går mellan vanliga bankkonton. Genom att kunna betala via mobilen har du alltid tillgång till kontanter. Det tar bara några sekunder så finns pengarna på mottagarens konto. En stor fördel är att tjänsten är knuten till ditt eget bankkonto, du slipper flytta pengar till ett speciellt konto eller betala via faktura senare. Den som ska betala behöver inte veta mottagarens kontonummer utan kan använda mobilnumret.

Swish är utvecklat i samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank. Mer information om betaltjänsten finns på www.getswish.se.

 
För mer information om Swish eller om undersökningen kontakta gärna någon av nedanstående från respektive banks informationsavdelning:

Erik Kristow, Danske Bank, erik.kristow@danskebank.se, telefon: 0767-21 90 47

Henrik Westman, Handelsbanken, hewe15@handelsbanken.se, telefon: 08-701 22 44

Lena Bivner, Länsförsäkringar, lena.bivner@lansforsakringar.se, telefon: 0701-62 75 55

Ragnar Roos, Nordea, ragnar.roos@nordea.com, telefon: 0767- 87 69 84

Eva Odefalk, SEB, eva.odefalk@seb.se, telefon: 08-763 71 24

Emma Bergfeldt, Swedbank, emma.bergfeldt@swedbank.com, telefon: 08-585 939 15

Bokmärk och dela