Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån med bindningstider på 3 månader, 1 år,
2 år, 3 år och 4 år. Ändringen gäller från och med fredag den 26 oktober 2012.

Här visas de aktuella bolåneräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,30 %                                – 0,06 %

1 år                                                            3,35 %                                – 0,08 %

2 år                                                            3,25 %                                 – 0,04 %

3 år                                                            3,21 %                                 – 0,06 %

4 år                                                            3,38 %                                – 0,03 %

5 år                                                            3,50 %                                Oförändrad

7 år                                                            3,88 %                                Oförändrad

10 år                                                          4,14 %                                Oförändrad

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,35 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  2,80 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,65 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  2,95 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank

Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour

Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela