Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari –september 2012

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisar ett starkt resultat efter nio månader. Främst är det lägre skadekostnader i sakförsäkringsrörelsen och det förbättrade räntenettot i banken som bidrar till resultatet. Trots fortsatt instabila finansiella marknader fortsätter avkastningen att vara stabil. Balansomslutningen har ökat med drygt 30 mdr sedan årsskiftet – en ökning som främst kommer från stigande affärsvolymer inom bank- och fondförsäkringsverksamheten.

Tillväxten inom bankverksamheten fortsätter och volymökningen sker med god lönsamhet. Resultatet ökade med drygt 60 procent. Såväl upplånings- som likviditetssituationen i banken är god. Under oktober fick vi återigen bevis på att våra kunder tycker vi gör ett bra jobb när Svenskt Kvalitetsindex för sjätte året i rad visade att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden.

Även sakförsäkringsverksamheten visar stark volymutveckling och god lönsamhet. Lägre skadekostnader är den främsta orsaken till det goda resultatet.

Efter omstruktureringen av livförsäkringsverksamheten fortsätter satsningen på att erbjuda fondförsäkringslösningar till både privat­personer och företag. Detta tydliga fokus har resulterat i ökade premievolymer.

Hela delårsrapporten finns här

För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-96 411 15
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 08 64

Bokmärk och dela