Att sänka värmen för mycket i huset kan bli dyrt

Bilder

En vattenläcka på övervåningen ledde till kortslutning och minusgrader inne. Resultatet blev ett helt förstört hus som behövde rivas ur och totalrenoveras

Dokument

wkr0006.pdf

De pengar husägarna kan spara genom att dra ned på värmen när de reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus löper större risk för frysskador än andra och det kan därför vara värt att kontrollera om ditt hus tillhör ett av dessa och vad du kan göra för att minska risken. Färsk statistik från Länsförsäkringar visar också att antalet frysskador har ökat de senaste åren.

Visst finns det pengar att spara om man sänker värmen men om man väger det mot risken att få rören sönderfrusna med ett stort vattenläckage som följd är det kanske värt att fundera en gång extra innan man sänker temperaturen. Tipset är att låta värmen vara på.

– Det brukar tyvärr bara handla om att man i slutändan sparar drygt hundra kronor i veckan när man sänker värmen från 20 grader till 10 grader. Det är den fasta kostnaden som är den största elkostnaden. Och den dryga hundralappen man sparar ska ställas mot risken att huset får stora vattenskador när rören fryser sönder, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Om rören går läck sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i huset på ett dygn. Det motsvarar en halv villapool.

– Man kanske känner att man förutom att spara pengar bidrar till en bättre miljö genom att sänka värmen, men om rören skulle börja läcka för att de har frusit sönder så är vattenläckaget en mycket större miljöbov än att låta värmen vara på i en eller två veckor. Förutom den negativa miljöpåverkan så drabbas de som bor i huset. I värsta fall kommer det att ta flera månader eller upp till ett år innan familjen kan flytta in igen, säger Peter Bratt.

Vissa hus har större risk att drabbas än andra och det är relativt enkelt att ta reda på.

– Man bör vara vaksam om man bor i en villa där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med bristfällig isolering. För låg temperatur i kombination med att man inte spolar och använder vattnet när man reser bort ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder, säger Peter Bratt.

Frysskador som beror på frysta rör har nästan tredubblats under de åren och medelkostnaden för skadan har ökat med 30 procent.

Vanliga orsaker till frysskador:

· I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”. Om du kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS installatör.
· När man är ute och reser mer än 2-3 dagar ska man stänga av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
· Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
· Det enklaste sättet minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera samt täta dörrar och fönster vid ombyggnad. Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

Det går att förebygga frysskador

· I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”. Om du kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS installatör.
· När man är ute och reser mer än 2-3 dagar ska man stänga av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
· Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
· Det enklaste sättet minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera samt täta dörrar och fönster vid ombyggnad. Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

För ytterligare information kontakta:

Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, Tel. 070-162 78 88
Presskontakt Länsförsäkringar, Tel. 08-588 418 50

Bokmärk och dela