Länsförsäkringar AB (publ) etablerar MTN-program på kapitalmarknaden

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar AB (publ) (”LFAB”) etablerar ett svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 miljarder kronor. MTN-programmet ger LFAB möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden.

Ett grundprospekt avseende MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Finansinspektionens och Länsförsäkringars hemsidor.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/in_english/financial/lansforsakringar-ab/sidor/funding.aspx

LFAB är det finansiella navet inom länsförsäkringsgruppen. Uppdraget är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 kundägda länsförsäkringsbolagen.

Nordea Bank AB (publ) är arrangör och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar juridisk rådgivare åt LFAB i samband med etableringen av MTN-programmet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, Tel: 08-588 411 15

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB, Tel:08-588 408 64

Detta pressmeddelande lämnas endast för informationssyften och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, en uppmaning att lämna ett erbjudande eller en försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning är otillåtet.

Bokmärk och dela