Risken att köra på vilt varierar stort i landet

Varje dag sker över ett hundra viltolyckor i Sverige men hur stor risken är för att du ska köra på vilt skiljer sig åt beroende på var i landet du kör bil. Färsk statistik från Länsförsäkringar visar att om du kör bil i södra Sverige är risken flera gånger större att du kör på vilt än om du kör bil i norra Sverige.

Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i Kronoberg, Kalmar och Värmlands Län och minst sannolikt i Stockholms och i Norrbottens Län.

– Områden med skog och odlingslandskap som är typiskt för södra Sverige, är också en gynnsam miljö för många vilda djur. Detta tillsammans med fler människor och mer trafik gör att olyckorna också är vanligare där, säger Fredrik Valgren, skadechef på Länsförsäkringar.

Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor följt av älg och vildsvin, men olyckorna med vildsvin har ökat markant det senaste året. Fram till augusti i år har 1 786 stycken vildsvin krockat med personbil mot 989 för ett år sedan visar statistik från Viltolycksrådet, vilket är en ökning med drygt 80 procent. Att krocka med vildsvin orsakar framförallt stora materiella skador på bilens front, mer sällan allvarliga personskador.

– För tio år sedan fanns det vildsvin bara på ett fåtal platser i landet. Nu är de etablerade på mer än en tredjedel av Sveriges yta vilket ställer till problem, säger Fredrik Valgren.

Risken att krocka med vilt är störst i Kronoberg och lägst i Norrbotten*

Länsförsäkringar - Risken att köra på vilt varierar stort i landet

* De geografiska skillnaderna bygger på det totala antalet polisrapporterade olyckor och det antal personbilar och den genomsnittliga körsträckan i respektive län. Källa: Polismyndigheten T-RAR och Trafikanalys. Med hjälp av indexeringstalet kan man jämföra sannolikheten mellan länen där 0 är medelvärdet.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte larma är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Förra året lanserades en karttjänst på www.viltolycka.se där du kan ta reda på exakt var de vanligaste viltolyckorna sker på en viss körsträcka.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Uppmärksamma varningsskyltar

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
 • Ta hand om skadade personer
 • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis från din GPS
 • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt

Mellan den 24 september och 30 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Valgren, motorskadechef Länsförsäkring Kronoberg, 0470-72 00 05 eller 070-229 20 05
fredrik.valgren@LFkronoberg.se

Länsförsäkringars pressjour, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela