Dags att stänga fritidshuset – undvik vattenskador

Bilder

FritidshusPeter Bratt, skadeexpert

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Vinterkylan är en stor anledning till vattenskador i stängda fritidshus. Under 2011 anmäldes drygt 2 000 vattenskador till Länsförsäkringar, varav nära hälften orsakats av frysning. Men fritidshusägare kan enkelt skydda sitt hus inför vintern och undvika skador.

– Det enklaste och absolut säkraste skyddet är att stänga av vattnet in till huset. De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet, och då blir läckaget väldigt omfattande, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Att tömma ledningarna är också viktigt för att undvika frysskador. Ytterligare råd är att anpassa värmen i fritidshuset så att den är tillräcklig i alla utrymmen, till exempel under diskbänken.

– Tänk på att om det finns vatten kvar i ledningarna behövs det inte många timmars strömavbrott för att det ska uppstå en frysskada, fortsätter Peter Bratt. Om du själv inte har möjlighet att se till ditt fritidshus, bör du ordna med någon som kan göra det. Det är extra viktigt vid extrem kyla eller vid kraftigt snöfall.

Vattenskador i fritidshus anmälda till Länsförsäkringar

+—-+————+————+————+————+————+
|År |Antal |Skadekostnad|Vattenskador|Skadekostnad|Andel |
| |vattenskador|totalt |pga frysning|pga frysning|skadekostnad|
| |totalt | | | |pga frysning|
+—-+————+————+————+————+————+
|2009|1 444 |81,3 Mkr |384 |25,2 Mkr |31% |
+—-+————+————+————+————+————+
|2010|2 689 |178,8 Mkr |1 359 |103,2 Mkr |58% |
+—-+————+————+————+————+————+
|2011|2 108 |113,4 Mkr |751 |46,8 Mkr |41% |
+—-+————+————+————+————+————+

Råd för att undvika vattenskador och andra skador i fritidshuset på vintern:

· Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
· Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
· Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
· Om det finns vatten kvar i ledningarna, bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
· Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
· Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
· Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
· Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Allmänna råd när du stänger ditt fritidshus

· Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
· Rensa hängrännor från löv och skräp.
· Täck skorstenen så att det inte snöar in.
· Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
· Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
· Ta in vattenslangar och elkablar.

För ytterligare information kontakta:

Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela