Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 7 respektive 10 år. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med måndag den 10 september 2012.

Här visas de aktuella bolåneräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,58 %                                – 0,20 %

1 år                                                            3,65 %                                – 0,15 %

2 år                                                            3,45 %                                 – 0,10 %

3 år                                                            3,43 %                                 – 0,07 %

4 år                                                            3,55 %                                – 0,13 %

5 år                                                            3,74 %                                – 0,04 %

7 år                                                            4,10 %                                Oförändrad

10 år                                                          4,35 %                                Oförändrad

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  3,25 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  3,15 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela