Länsförsäkringar Liv förändrar i placeringsportföljen

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar Liv (tradlivbolaget) påbörjade vid halvårsskiftet 2011 ett arbete med att stärka nyckeltalen vilket successiva förändringar i placeringsportföljen. Under hösten 2011 såldes Fondlivbolaget till Länsförsäkringar AB och under våren 2012 såldes en del av fastighetsinnehavet till bland andra Folksam och Humlegården. Sedan juli i år har Länsförsäkringar Liv minskat innehavet i onoterade aktier.

– Genom förändringarna i placeringsportföljen stärks nyckeltalen och våra möjligheter att leva upp till framtida Solvens II-regler. Samtliga förändringar sker enligt den plan som fastställdes förra hösten, säger Jörgen Svensson, vd på Länsförsäkringar Liv.

  
För ytterligare information, kontakta gärna:
Presskontakt Länsförsäkringar, tel. 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela