Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders bindningstid som hålls oförändrad. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med måndag den 13 augusti 2012.

Här visas de aktuella bolåneräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                              Ny ränta                              Förändring

3 månader                                                 3,93 %                                Oförändrad

1 år                                                            3,90 %                                + 0,05 %

2 år                                                            3,65 %                                + 0,10 %

3 år                                                            3,62 %                                + 0,15 %

4 år                                                            3,74 %                                + 0,15 %

5 år                                                            3,88 %                                + 0,10 %

7 år                                                            4,20 %                                + 0,10 %

10 år                                                          4,43 %                                + 0,10 %

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                         Ränta                                  Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                               Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  3,00 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,90 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela