Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån med alla bindningstider utom de med 3 månaders och 10 års bindningstid som hålls oförändrade. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med fredagen den 27 juli 2012.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,93 %                                Oförändrad

1 år                                                            3,85 %                                – 0,04 %

2 år                                                            3,55 %                                – 0,08 %

3 år                                                            3,47 %                                – 0,14 %

4 år                                                            3,59 %                                – 0,15 %

5 år                                                            3,78 %                                – 0,05 %

7 år                                                            4,10 %                                – 0,05 %

10 år                                                          4,33 %                                Oförändrad

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ränta                                 Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  3,00 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,90 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank

Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour

Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela