Leli Kjellin blir vice vd för Länsförsäkringar Gruppliv

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar Gruppliv Försäkringsaktiebolag är en del av Affärsområde Hälsa. Operativt bedrivs verksamheten inom Affärsområde Hälsa tillsammans med sjukvårdsförsäkring och annan personriskaffär som är placerad direkt i moderbolaget Länsförsäkringar Sak AB. Leli Kjellin har utsetts till den nyinrättade posten som vice vd och lämnar tjänsten som segmentsansvarig för Företag och Lantbruk. Leli tillträder det nya jobbet i mitten av september.

– Jag är mycket glad över rekryteringen av Leli Kjellin. Leli har en gedigen kompetens och erfarenhet från ett flertal verksamhetsområden inom branschen och i det närmast unik bredd i sin kunskap om Länsförsäkringar. Att nu få in Leli i Hälsas ledning blir en bra förstärkning i en växande och lönsam verksamhet, säger Thomas Abrahamsson, Affärsområdeschef Hälsa och tillika vd i Länsförsäkringar Gruppliv.

Från och med 1 september delas segmentsansansvaret. Ansvarig för lantbruk blir Lars Nilsson. Rekrytering av segmentsansvarig Företag påbörjas omgående.

Bakgrund
Genom grupplivbolaget erbjuds ett bra dödsfallsskydd till över 300 000 kunder med en samlad premievolym på över 250 miljoner kronor. Målgruppen är företagare och deras anställda men även lantbrukare med familj. Produkterna kallas livförsäkring och tjänstegruppliv (TGL) och betalar ut ett engångsbelopp (mellan 240 000 kronor – 2 miljoner kronor) till efterlevande om försäkringstagaren dör i förtid.

– I takt med att grupplivbolaget har vuxit, bland annat genom flera förvärv, har styrelsen initierat en förstärkning av bolagets beställarkompetens för utlagd verksamhet. Genom att rekrytera en avtalsansvarig vice vd som primärt ansvarar för bolagets utlagda verksamhet, internt gentemot andra juridiska enheter inom LFAB och externt mot bolag utanför koncernen möter vi bättre de rättmätiga krav på styrning och kontroll som ställs på oss, förklarar Thomas Abrahamsson.

För ytterligare information kontakta:

Leli Kjellin, Företag och Lantbruk, telefon 08 – 588 414 72
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 41850

Bokmärk och dela