Risk för översvämning – så skyddar du ditt hus

Sommarens regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Sommarens skyfall kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar.

För den som drabbats av översvämning är självrisken i villaförsäkringen normalt 10 000 kronor. En vanlig villa- eller fritidshusförsäkring gäller om vattnet rinner in genom fönster, dörrar och ventiler. Den täcker alltså inte alltid skador som orsakats av att vatten läcker in, så det är viktigt att försöka förebygga. Om det ändå sker bör man vidta några snabba åtgärder för att minska skadorna.

Antalet anmälningar till Länsförsäkringar har successivt ökat de senaste tre åren. 2009 var antalet ersatta översvämningsskador 1 168 medan antalet under 2011 var 3 315.

– Det här beror bland annat på de senast årens ökning av kraftiga regn säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. Det gör att sjöar och vattendrag stiger vilket leder till fler översvämningar. Bara för tjugo års sedan hade vi inte så tätt mellan skyfallen.

Åtgärder om risken finns för översvämning eller om vatten redan tränger in i huset

· Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.
· Flytta fuktkänsliga saker från källaren högre upp i huset eller placera dem minst en decimeter över golvet.
· Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike och täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.
· Om vattnet kommer in via golvbrunnarna inomhus: stoppa vattnet genom att trycka in en filt eller handduk i brunnen. Lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå brunnen.
· Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Sätt tvärdrag och torka så torrt som möjligt.
· Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus.
· Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

Antal ersatta översvämningsskador år 2007-2011, Länsförsäkringar

År              Antal ersatta skador
2007           2 379
2008              623
2009           1 168
2010           2 476
2011           3 315

För mer information kontakta:
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela