Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar sänker räntan för bolån för samtliga bindningstider utom den med tre månaders bindningstid som hålls oförändrad. Räntorna för fasträntekonto är oförändrade. Ändringen gäller från och med 25 maj 2012.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                            Förändring

3 månader                                                 3,96 %                                Oförändrad

1 år                                                            3,92 %                                – 0,10 %

2 år                                                            3,68 %                                – 0,07 %

3 år                                                            3,71 %                                – 0,04 %

4 år                                                            3,86 %                                – 0,10 %

5 år                                                            3,98 %                                – 0,15 %

7 år                                                            4,32 %                                – 0,12 %

10 år                                                          4,53 %                                – 0,14 %

Här visas de aktuella inlåningsräntorna för fasträntekonton:

Fasträntekonto                                       Ny ränta                            Förändring

Fasträntekonto 3 månader                        2,75 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 1 år                                  3,00 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 2 år                                  2,90 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                  3,40 %                                Oförändrad

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vice vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 073-96 412 51

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela