Godkänd för grundläggande IRK-metod för företagsexponeringar

Dokument

IRK

Länsförsäkringar Bank AB (publ) och Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) har enligt Finansinspektionens beslut fått godkännande för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för företagsexponeringar enligt grundläggande IRK-metod.

Därmed har bankverksamheten godkänd så kallad IRK-metod för exponeringar mot hushåll, lantbruk och företag.

Med metoden får bankverksamheten möjlighet till en ännu effektivare riskhantering.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Josefson, vd, tel. 070-206 69 55
Anders Borgcrantz, CFO, tel. 073-96 412 51
Anna-Lena Löfvenberg, IR ansvarig, tel. 073-96 415 16

Bokmärk och dela