Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i södra Sverige

Dokument

wkr0006.pdf

Varje dag sker över etthundra viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor som inträffar varje år ligger på över 40 000. Som bilist löper man störst risk* att kollidera med vilt i skogslänen i södra Sverige. Risken är allra störst i Kalmar och Kronobergs län, tätt följt av andra skogslän som Värmland. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. 

Bara det senaste året har Länsförsäkringar hanterat över 5 700 anmälningar från personer som kört på ett vilt djur med bil, en minskning med 4 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Minskningen beror sannolikt på att rejäla vintrar medfört tuffa förutsättningar för viltet. Sannolikheten att krocka med vilda djur är störst i Kalmar, Kronobergs och Värmlands Län och minst sannolikhet i Stockholms och i Norrbottens Län. Antalet viltolyckor har generellt minskat 2012 utom i Norrbottens Län.

– Som bilförare bör du tänka på att sänka hastigheten och vara uppmärksam även på terrängen runt omkring vägen när du kör. Man ska heller inte bli förvånad om föraren framför plötsligt måste bromsa eller väja för vilt. Visa därför omtanke mot framförvarande genom att hålla ordentligt avstånd, säger Fredrik Valgren.

Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor följt av älg och vildsvin. Rådjur är inblandat i så mycket som 3 av 4 olyckor men totalt sett har antalet olyckor med rådjur inblandat minskat under förra året medan olyckor med vildsvin och kronhjort ökat.

– För tio år sedan fanns det vildsvin bara på ett fåtal platser i landet. Efter en kraftfull ökning har stammen nu planat ut. Lyckade samarbeten mellan lant- skogsbruks och jägar- organisationer har också skapat en samsyn på förvaltningen vilket har verkat positivt, berättar Fredrik Valgren.

Att krocka med vildsvin orsakar framförallt stora materiella skador på bilens front, mer sällan allvarliga personskador. Dessa orsakas främst av kollisioner med älg där det blir stora skador på bilens kupé.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte larma är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Förra året lanserades en karttjänst på www.viltolycka.se där du kan ta reda på exakt var de vanligaste viltolyckorna sker på en viss körsträcka.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

· Anpassa farten efter väglag och sikt
· Glöm inte bilbältet
· Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
· Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
· Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
· Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
· Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

· Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
· Ta hand om skadade personer
· Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
· Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS
· Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt

Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se.

* De geografiska skillnaderna bygger på det totala antalet polisrapporterade olyckor och det antal personbilar och länets genomsnittliga körsträcka i respektive län. Källa: Polismyndigheten T-RAR och Trafikanalys.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Valgren, motorskadechef Länsförsäkring Kronoberg
Telefon: 0470-72 00 05 eller 070-229 20 05
E-post: fredrik.valgren@LFkronoberg.se

Länsförsäkringars pressjour
08 – 588 418 50

Bokmärk och dela