Länsförsäkringar har högst anseende bland finansiella företag

Länsförsäkringar har fortfarande det högsta anseendet bland finansiella varumärken. I årets Anseendebarometer ökade Länsförsäkringar betyget med 1,6 till 68,5. Samtidigt ökade gapet till Handelsbanken på plats två som minskade med 1,2 till 63,4. Länsförsäkringar är det 14:e starkaste varumärket i anseendebarometern, förra året var platsen 19. Skandia var det finansiella bolaget som hamnade sist med betyget 48,4.

Anseendebarometern görs i 30 länder och i Sverige mäts 55 av de största och mest synliga företagen i Sverige. Högst anseende i Sverige har IKEA (80,8), följt av Google (79,7) och Apoteket (77,8). Det som främst bygger ett högt anseenderesultat är hög kvalitet på produkter och tjänster, att kunna möta kundens behov och ge värde för pengarna. Därefter påverkar om företaget bedriver sin affär på ett rättvist sätt. Den svenska anseendebarometern genomfördes genom drygt 15 000 webbintervjuer bland privatpersoner.

– Länsförsäkringars varumärke är starkare än någonsin och vi befäster positionen som det starkaste finansiella varumärket och ett av de starkaste totalt sett i Sverige. Varumärkets styrka skapar möjlighet till fortsatt tillväxt och ökat intresse för oss. Vi får däremot inte slå oss till ro, utan fortsätta att vårda och utveckla varumärket. Flera konkurrenter försöker ta vår position och det är viktigt att vi säkerställer att en kopia aldrig blir bättre än originalet, säger Christer Baldhagen, ansvarig för gruppens varumärkesarbete.

Anseendeindexet bygger på betyget på följande 4 frågor:

1. Företaget har ett bra allmänt anseende

2. Är ett företag jag är positivt inställd till

3. Är ett företag jag litar på

4. Är ett företag jag beundrar och respekterar

Resultat 2012 (2011 inom parentes) för företag inom bank och försäkring

1. Länsförsäkringar 68,5 (66,9)

2. Handelsbanken 63,4 (64,6)

3. SBAB 61,5 (63,5)

4. AMF 60,8 (–)

5. Folksam 60,0 (59,8)

6. Alecta 59,8(–)

7. Trygg Hansa 58,9 (62,3)

8. If 57,9 (57,1)

9. Swedbank 57,7 (61,8)

10. Danske Bank 56,3 (–)

11. SEB 56,0 (58,9)

12. Skandiabanken 51,9 (55,8)

13. Nordea 50,8 (59,4)

14. Skandia 48,4 (47,7)

För ytterligare information kontakta:

Länsförsäkringars pressjour 08 – 588 41850

Bokmärk och dela