Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2012

– Länsförsäkringar fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatet ökade tack vare volymtillväxt, förbättrade marginaler och en mycket god kreditkvalitet. Ett konkurrenskraftigt och  långsiktigt hållbart erbjudande till kunderna förutsätter en stabil utveckling i verksamheten, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

· Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr.
· Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,6 (3,7) procent.
· Räntenettot ökade 38 procent till 172 (124) Mkr.
· Kreditförlusterna, netto, uppgick till 2 (-2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (-0,01) procent.
· Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent och kapitaltäckningsgraden till 23,8 (21,9) procent.
· Antalet kunder ökade 9 procent till 165 000 (152 000). 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 12 79

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela