Återhållsamhet präglar vårbudgeten

Det är en dämpad bild av svensk tillväxt närmaste året som regeringen förmedlar i sin vårproposition. Man ser även en risk i att konjunkturen försämras ytterligare och att Sverige därför har behov av att säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta innebär ett begränsat utrymme för reformer 2013. Här kommenterar Länsförsäkringars experter regeringens vårbudget.

Regeringen skriver ner BNP-prognosen från 1,3 till 0,4 procent för 2012. Bakgrunden är de statsfinansiella problemen i flera euroländer. Hushållens och företagens förtroende väntas dock återvända i takt med att osäkerheten kring de europeiska statsfinansiella problemen minskar. Därmed sker en gradvis ökning av efterfrågan och nästa år väntas tillväxten bli 3,3 procent. Regeringens prognos för arbetslösheten är i år 7,8 procent för att nästa år sjunka något till 7,7 procent.

– Jag delar regeringens farhågor för svensk ekonomi. Samtidigt är Sverige relativt gynnat, framför allt jämfört med många EMU-länder, då vi kan stimulera ekonomin både via sänkta räntor och via finanspolitiken då våra statsfinanser är i gott skick. Dessutom är det billigt för staten att lånefinansiera sig för att göra lönsamma investeringar för framtiden. Det är en svår balansakt för regeringen att möta ett svagare konjunkturläge med stimulanser och samtidigt spara på krutet om läget förvärras ytterligare, säger Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar.

Satsning på bostadsmarknaden

Risken för en sämre ekonomisk utveckling finns dock kvar och innebär att utrymmet för reformer under 2013 är begränsat. Ur ett privatekonomiskt perspektiv är dock satsningen för att öka tillgången på boende av intresse. Om förslagen går igenom innebär det ett ökat schablonavdrag för privatpersoner när de hyr ut sin bostad från 21 000 till 40 000 kronor. Det görs främst för att underlätta för de unga att jobba eller studera på annan ort. Regeringen vill även motverka bostadsbristen och föreslår därför en sänkning av fastighetsavgiften för hyresrätter och bostadsrätter från 0,4 till 0,3 procent. Samtidigt sänks takbeloppet från ca 1 400 till 1 200 kronor per lägenhet. Dessutom kommer skattebefrielsen för nybyggda bostäder utökas från dagens 10 år till 15 år.

Regeringen vill även fortsatt prioritera jobben och välfärden. Ett sätt att göra det på är att regeringen vill förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Man vill även se över företagsbeskattningen. Under 2013 eller 2014 kommer man återkomma med ett förslag gällande sänkt skatt för pensionärer om statsfinanserna så tillåter.

– Vårpropositionen från regeringen innehöll som väntat inga större förslag som påverkar privatpersoner. Regeringen är försiktig med nya reformer innan det oroliga läget i Europa har stabiliserats. Men framöver har de planer att sänka skatten ytterligare både för de som arbetar och för pensionärer samt ökade insatser för att få fler i arbete och för att stärka välfärden. Men hur mycket av det som kommer i höstens proposition, då Regeringen huvudsakligen lägger sina reformer, återstår att se, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Bokmärk och dela