Jordbävningen utanför Indonesien

Idag på förmiddagen inträffade ett jordskalv, som uppmätts till 8,7 på Richterskalan, i den västligaste indonesiska provinsen Aceh. Tsunamicentret i området rapporterar att ett skalv av den magnituden kan generera en utbredd tsunami som kan påverka kustlinjerna i hela Indiska oceanen. En tsunamivarning har därför utfärdats för hela indiska oceanen.

Det här gäller för dig som är försäkrad hos Länsförsäkringar

Sjukdom och olycksfall
Reseskyddet i hemförsäkringen ersätter kostnader för vård etcetera för den som skadats i samband med jordbävningen.

Evakuering
I reseskyddet – både grundskyddet i hemförsäkringen och försäkring vid tillfällig utlandsvistelse – finns möjlighet att få ersättning för evakueringskostnader för den som omedelbart måste resa hem på grund av en naturkatastrof. Enligt våra försäkringsvillkor är förutsättningen att Utrikesdepartementet, UD, avråder från resor till och från resmålet. I nuläget, kl 14 på onsdagen, gör inte UD någon sådan avrådan och något beslut om evakuering har inte fattats.

Avbeställning
Avbeställningsskyddet gäller endast vid avbeställning på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall.

Inställda och försenade flyg
Förseningsersättning ingår inte i hemförsäkringen. För att få ersättning krävs tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd.

I tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd kan vi betala ersättning för Personförsening. Förutsättningen är att kunden har påbörjat sin resa. Har kunden blivit försenad mer än 8 timmar lämnar vi ersättning med 1 000 kronor och efter 36 timmars försening med ytterligare 2 000 kronor. Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kronor per försäkrad.

UDs webbplats om råd vid kriser och katastrofer
Enligt uppgifter på UDs webbplats följer man utvecklingen och rapporteringen efter jordbävningen. Den svenska ambassaden arbetar efter den krisplan som finns.

Till UDs webbplats (http://www.regeringen.se/sb/d/14730)

Bokmärk och dela