Vassare fondutbud med fyra nya spetsfonder

Nu stärker Länsförsäkringar sitt fondutbud med ytterligare fyra fonder och skapar därigenom ett utbud som ger fler möjligheter för kunderna att bygga bra fondportföljer. De nya fonder som introduceras är aktiefonderna JP Morgan Equity Brazil, JP Morgan US Small Cap Growth, Enter Sverige och GAM Star China.

I slutet av januari tog vi in tre nya fonder som kan användas som bas i ett långsiktigt sparande för kunder som vill ha aktiv förvaltning med många olika tillgångar till medelhög risk. Genom att nu plocka in de här nischade spetsfonderna har vi ett fondutbud som tar hand om de allra flesta behov som kunderna kan tänkas ha.

– Fonderna har presterat bra resultat och tillhör det översta skiktet i sina kategorier. Vi bedömer att de har goda förutsättningar att fortsätta utmärka sig jämfört med liknande fonder, säger Annelie Enquist, ansvarig för fondurvalsprocessen på Länsförsäkringar AB.

Fonderna är tillgängliga för såväl direktsparande som fondförsäkring och IPS.

Här finns hela vårt fondutbud med fakta om fonderna: Om Länsförsäkringars fondutbud
Länsförsäkringar erbjuder drygt 30 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans bildar de ett rekommenderat fondutbud med drygt 70 fonder. De egna fonderna och de externa fonderna kompletterar varandra och här finns fonder som passar både den som vill vara aktiv och den som vill slippa göra egna val.

Bokmärk och dela