Länsförsäkringar kvalitets- och miljöcertifierar bilverkstäder

Dokument

wkr0006.pdf

Länsförsäkringar gör en satsning på att kvalitets- och miljöcertifiera de bilverkstäder som reparerar kundernas bilar i samband med skador på fordonen. Certifieringen har målet att förbättra miljön, säkerheten och kvaliteten på reparationerna samt att effektivisera dem.

– Anledningen till att vi certifierar bilverkstäderna är att de fordon vi försäkrar blir allt mer komplicerade och tekniskt avancerade, säger Ville Semi, skadespecialist på Länsförsäkringar. Många av de verkstäder vi anlitar är små och medelstora företag och genom kvalitets- och miljöcertifieringen, hjälper vi dem att hålla jämna steg med utvecklingen i branschen.

Målet är att säkerställa att reparationerna av bilarna utförs enligt fabrikanternas reparationsanvisningar, så att fordonet även efter reparation uppfyller säkerhetskraven. Ytterligare en viktig aspekt är att ge stöd för ett aktivt miljöarbete.

– Miljö- och kvalitetscertifieringen styr mot det affärsavtal som finns mellan bilverkstäderna och oss som försäkringsgivare. Till en början omfattas och prioriteras säkerhet- och kvalitetsaspekterna. Men över tid så kommer även miljö- och effektivitetsaspekterna att omfattas av programmet. Det ger konkret stöd för de verkstäder vi anlitar så att de utvecklas i en positiv riktning och i slutänden gagnar kunden, säger Ville Semi.

Certifieringen av de anlitade verkstäderna och årlig uppföljning utförs av Autoteknik i Åtvidaberg AB, som vi tecknat ett ramavtal med. I dagsläget har sju länsförsäkringsbolag använt certifieringsprogrammet och flera står i startgroparna att införa det.

– Erfarenheterna är mycket goda. Vi ser till att de verkstäder vi anlitar och hänvisar våra kunder till, har de rätta förutsättningarna att utföra kvalitativt bra reparationer på ett säkert och effektivt sätt. Det samma gäller miljöaspekterna. De verkstäder som är med i programmet upplever det också positivt då det innebär en utveckling av det egna företaget och att man på så sätt konkurrerar på lika villkor med sina kollegor i branschen, avslutar Ville Semi.

Om certifieringen:

Länsförsäkringars program för miljö- och kvalitetscertifiering kallas LUPIN-PLÅT och används vid upphandling av bilverkstäder. Syftet är att säkerställa att de anlitade verkstäderna har rätt förutsättningar för att kunna leverera säkra, korrekta och effektiva skadereparationer. Dessutom säkerställa att verkstaden utvecklas i en för den egna verksamheten, försäkringsbolagets och försäkringstagarnas gynnsam riktning när det gäller säkerhet, kvalitet, effektivitet och miljö. För kundernas räkning köpte Länsförsäkringar bilreparationstjänster för 1,5 miljard 2011.

För ytterligare information kontakta:

Ville Semi, Skadespecialist, Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 01

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 41287

Bokmärk och dela