Bristande bankkonkurrens ger sämre kundvillkor och service

Det visar en av frågorna Länsförsäkringar ställt till 3 500 bankkunder i rapporten Kundrösten. Även om kunderna har förtroende för sin bank, så ser de med stark misstro på konkurrenssituationen på bankmarknaden. Bristen på konkurrens anses påverkar både villkor och service negativt.

Kunderna ger banksektorn underkänt när det gäller att skapa en fungerande konkurrens. Endast tre av tio svenska bankkunder bedömer konkurrensen på bankmarknaden som stor eller mycket stor.

Kundrösten visar att kunderna anser att storbankernas dominerande marknadsställning har en negativ påverkan på deras situation.

Endast 15 procent av storbankernas kunder anser att storbankernas dominerande ställning skapar bra villkor för dem. Resultatet understryks också i synen på service. Endast var fjärde bankkund, tror att storbankernas dominerande ställning har en positiv effekt på den service storbankerna ger.

– Bankkompetens måste handla om att erbjuda bäst möjliga villkor och service till kunden och att i största möjliga utsträckning anpassa dessa till kundens behov. Om man som kund inte är nöjd tycker jag att man ska byta bank, och det är enklare än många tror, säger Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank, Tel. 070-206 69 55
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, Tel. 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela