Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2011

– Länsförsäkringar stärker positionen som Sveriges femte största bolåneinstitut och har för sjunde året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder. Det visar att strategin med en lokal förankring och närhet till kunderna, som ytterst är ägarna är framgångsrik. Bolåneaffären vill vi göra så enkel och personlig som möjligt så att den blir tydlig och trygg för kunden. Utlåningen ökar enligt plan och har en bibehållen hög kreditkvalitet. Likviditetssituationen är mycket god och vi har en beredskap för en fortsatt osäker omvärldssituation, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Året i korthet

· Utlåningen ökade 11 procent till 89 (80) mdr.
· Rörelseresultatet ökade 25 procent till 189 (152) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 3,6 (3,5) procent.
· Räntenettot ökade 25 procent till 506 (406) Mkr.
· Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till 4 (3) Mkr.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 20,6 (19,7) procent och kapitaltäckningsgraden till 22,8 (22,3) procent.
· Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011.
· Antalet kunder ökade 8 procent till 161 000 (149 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2010.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 12 79

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela