Länsförsäkringar Bank kommenterar Finansinspektionens anmärkning

Länsförsäkringar Bank har idag fått en anmärkning av Finansinspektionen för tidigare bristande intern styrning och kontroll. Den kritik som riktas mot banken gäller historiska iakttagelser. 

−Styrelsen och jag instämmer i Finansinspektionens bedömning om bristerna åren 2006 – 2010 och accepterar straffavgiften.  De brister som Finansinspektionen konstaterat är åtgärdade och vi lever idag upp till alla de krav som ställs. Vi har under senare tid dessutom ytterligare förstärkt resurserna inom funktionerna för riskkontroll och compliance, säger Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank
Telefon: 070-206 69 55

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 070-579 70 66

Bokmärk och dela