De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder

Det stormade till rejält innan årsskiftet och stormen Dagmar satte punkt för 2011. I dagsläget beräknar Länsförsäkringar att den totala kostnaden för Dagmar blir cirka 150 Mkr, men siffran kommer troligen att stiga. Statistik från Länsförsäkringar 15 år tillbaka visar att 2,4 av 2,5 miljarder kronor som betalats ut för stormskador är orsakade av endast fem stormar.

Notan efter stormarna Berit och Dagmar kommer att bli kostsam. Berit med stormbyar upp till 40 meter per sekund, drabbade i huvudsak de södra delarna av Sverige i slutet på november. En knapp månad senare drog den nästan lika kraftiga stormen Dagmar in över norra Svealand och södra Norrland.

– I dagsläget beräknas den totala kostnaden för Dagmar uppgå till cirka 150 miljoner kronor. Men summan är osäker då vi ännu inte fått en fullständig bild av omfattningen på skogsskadorna, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Under de senaste 15 åren är det särskilt fem stormar som utmärker sig med stora skador och höga skadekostnader. Det är Anatol år 1999, Gudrun år 2005, Per år 2007 och nu Berit och Dagmar år 2011.

Sedan 1997 har Länsförsäkringar tagit emot 21 000 anmälningar för stormskador på skog. De fem storstormarna står för nära 18 000 av dessa anmälningar.

– Av de totalt 2,5 miljarder kronor som betalats ut från oss sedan 1997 står dessa fem stormar för 2,4 miljarder kronor. Det säger en hel del om vad de stora stormarna ställer till med i våra skogar, påpekar Hans Frank.

Fem miljoner kubikmeter skog skadades i Dagmar, främst i Härjedalen, Hälsingland och Västernorrland. Att jämföra med Gudrun som fällde 70 miljoner kubikmeter skog i främst Götaland.

Efter stormar kommer nästa problem; granbarkborre på vuxen granskog och snytbagge i plantskogen. Dessutom gör sorkar stora skador i de norrländska planteringarna.

– Om en stor del av skogen blåst ned på en skogsfastighet, vilket hände vid stormarna Gudrun och Per, finns där idag framför allt planteringar. Planteringar drabbas inte av stormskador, men i stället kan de få omfattande skador av snytbaggar eller sorkar och därför ska man se till att ha rätt försäkringsskydd, säger Hans Frank.

Vid naturskador sätts samhället som helhet på prov. Till exempel försäkringsbolag, elbolag och skogsentreprenörer måste samarbeta.

– Det är inte bara samarbetet mellan våra 23 länsförsäkringsbolag som blir tydligt i hanteringen av sådana här omfattande incidenter, fortsätter Hans Frank. I stormarnas efterarbete står det än en gång klart att vi har ett bra samarbete med våra kunder och lokala samarbetspartners. Vår personliga service och lokala närhet är absolut avgörande, säger Hans Frank.

För ytterligare information kontakta:
Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar, 076-773 80 05
Länsförsäkringar presskontakt, 08-588

Bokmärk och dela