Arkiv för 2011

Gustav Karner lämnar Länsförsäkringar

Gustav Karner slutar som chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning.

Gunilla Forsmark Karlsson har utsetts till ny vd för Länsförsäkringar Fondliv

Gunilla Forsmark Karlsson har utsetts till ny vd för Länsförsäkringar Fondliv, som blir nytt dotterbolag till Länsförsäkringar AB i och med förvärvet av bolaget från Länsförsäkringar Liv. Gunilla är för närvarande Utvecklingschef i Länsförsäkringar AB.  

Hälften av vattenskadorna i fritidshusen beror på frysta rör

Vinterkylan är en stor anledning till vattenskador i stängda fritidshus. Under 2010 anmäldes nära 3 000 vattenskador i fritidshus till Länsförsäkringar, varav hälften har orsakats av frysning. Det är en markant högre siffra än tidigare år, vilket berodde på den…

Länsförsäkringar Liv säljer fondförsäkringsbolaget

Länsförsäkringar Liv säljer fondförsäkringsbolaget Länsförsäkringar Fondliv för 5 350 Mkr till Länsförsäkringar AB. Försäljningen görs för att öka andelen likvida tillgångar och för att stärka de finansiella nyckeltalen i Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart – satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Förvärvet av fondförsäkringsbolaget Länsförsäkringar Fondliv är en del av Länsförsäkringars satsning på tjänstepensionsmarknaden. För att kunna möta företagarens behov förstärks resurserna för förbättrat fondsortiment samt produkt- och affärsutveckling. Ett ökat fokus på mäklarmarknaden är ytterligare en del i denna satsning.

Länsförsäkringar och Navitego® i ett nytt samarbete

Länsförsäkringar och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram ett nytt samlat erbjudande med sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och Navitego som är ett verktyg för hälsoekonomisk analys. Erbjudandet vänder sig till företag med fler än 30 anställda.

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2011

– Resultaten inom sakförsäkring pekar sedan flera kvartal i rätt riktning. Vi har ett fortsatt fokus på driftskostnaderna för att öka effektiviteten. Ett omfattande arbete sker för att minska IT-kostnaderna och tydliga resultat kommer de närmaste åren. Det förbättrade tekniska…

Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan till 0 procent

Per den 1 november sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan från 1 procent före skatt och avgifter till 0 procent. 

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2011

– Länsförsäkringar växer och stärker positionen på bolånemarknaden. Särskilt glädjande är också att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och att åtta av tio bolånekunder också är bankkunder. Kreditkvaliteten är mycket hög. Vi är väl rustade för en…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2011

– Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden för sjunde gången på åtta år. Det är ett kvitto på hur framgångsrik banken är och att Länsförsäkringar har ett av marknadens allra starkaste varumärken. Marknadspositionen fortsätter att stärkas inom alla…