Vägen ur krisen – en ny bok om bankernas roll och framtid

Idag lanserar Länsförsäkringar boken ”Vägen ur krisen”, en antologi om den aktuella skuldkrisen. Författare är några av de mest kända personerna i den svenska debatten, till exempel Bo Lundgren, Kerstin Hessius och Kjell-Olof Feldt.

Boken tar avstamp i den förtroendekris som hela den finansiella marknaden genomgår efter finanskrisen och den efterföljande politiska saneringsprocessen.

– Vi befinner oss mitt i en internationell finanskris där lösningarna varken är enkla eller beprövade, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank. Med boken vill vi få igång en diskussion som inte bara handlar om kortsiktiga vinstkrav och risker, utan också om vikten av att förstå bankernas roll i samhället, säger Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank.

Boken behandlar bland annat bankernas storlek och styrning, vilka som agerar inom och vilka som ”betraktar” banksektorn. Den tar upp politikens och mediernas roll, liksom det finansiella systemet i ett europeiskt perspektiv. Vi får också en historisk tillbakablick liksom en framtidsvision om hur bankerna i högre grad kan verka för den enskilde kunden.

– Det är hög tid att diskutera bankernas sociala ansvar och definiera vad som bäst gynnar den enskilde kunden liksom samhället i stort, avslutar Rikard Josefson.

Författare i boken är:

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi

Lars Jonung, ordf för Finanspolitiska rådet

Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden

Bo Lundgren, Riksgäldsdirektör

Kjell-Olof Feldt, författare och tidigare finansminister

Ingemar Mundebo, tidigare landshövding och generaldirektör för Riksrevisonsverket

Katrine Kielos, författare och ledarskribent på Aftonbladet

Isobel Hadley-Kamptz, författare och frilansjournalist för Expressen, Arena och Neo

Kristina Persson, grundare och ordf för Global Utmaning och ordf för Föreningen Norden

Caroline Neurath, reporter SvD Näringsliv

Gunnar Wetterberg, historiker, författare och samhällspolistisk chef på Saco

Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank

I samband med lanseringen arrangeras idag den 13 december ett seminarium under ledning av Lars Adaktusson hos Länsförsäkringar. I panelen finns Bo Lundgren, Kerstin Hessius, Katrine Kielos och Rikard Josefson.

Boken bifogas som pdf.

 

För ytterligare information kontakta:

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070-579 70 66
Länsförsäkringars presskontakt, 08-588 418 50

Bokmärk och dela