Checklista för din ekonomi inför årsskiftet

Dokument

wkr0006.pdf

Det finns alltid skäl att se över sin ekonomi inför det nya året. Här kommer tips.

Sålt aktier eller aktiefonder

Om du har sålt aktier eller aktiefonder under 2011 kan du kvitta vinsten mot en förlust om båda görs under samma kalenderår. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år.

Pensionssparande

Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är normalt 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.

Skattejämkning

Kontrollera skattejämkningen så att den inte är för hög, exempelvis för dina utgiftsräntor, annars finns risk att du får betala kvarskatt. Jämkning görs hos skattemyndigheten.

Undvik kostnadsränta

Om du får kvarskatt som är större än 20 000 kronor ska du sätta in summan senast den 13 februari för att slippa betala ränta på beloppet. Belopp därunder ska vara inbetalt till ditt skattekonto senast 3 maj.

Omfördelning av sparandet

I dessa turbulenta tider är det bra att gå igenom hur sparande har gått under året och eventuellt omplacera.

Några privatekonomiska förändringar under nästa år

Investeringssparkonto

Efter årsskiftet blir det möjligt att öppna investeringssparkonto. Om du tänker öppna ett investeringssparkonto bör du ta reda på om det är fördelaktigt för dig att sälja nuvarande fonder för att lägga in pengarna på kontot. Antingen kan du låta kapitalet ligga kvar och börja nyspara på ett investeringssparkonto och då behöver du inte betala skatt på den vinst du har i fonderna. Eller väljer du att sälja kan det vara bra att göra det före årsskiftet eftersom du då slipper betala den nya så kallade fondskatten som baseras på värdet i början av året.

Ändrad skatt för kapitalförsäkringar

I samband med införandet av investeringssparkonto kommer även beskattningen av kapitalförsäkring att höjas från 27 procent till 30 procent. Kapitalunderlaget ändras också nästa år och baseras på värdet vid årets ingång ökat med de insättningar som betalas in under året. Insättningar som inbetalas under andra halvan av året räknas enbart med till hälften. Statslåneräntan som fastställs den 30 november året före beskattningsåret kommer att gälla som beräkningsgrund.

Fondskatten

Fondskatten har tidigare tagits ut hos fondbolaget men kommer nu att betalas in av varje sparare. Det innebär att en intäkt automatiskt kommer att synas i deklarationen under inkomst av kapital, som är 0,4 procent av marknadsvärdet i fonden vid årets ingång. Intäkten ska beskattas med 30 procent. Fondskatten gäller för direktsparande i fonder, inte för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Räntorna

Länsförsäkringar tror på sänkning av reporäntan, vilket i sin tur påverkar kort bolåneränta. Även om inte hela sänkningen av reporäntan kommer att avspegla sig på bolåneräntan är det sannolikt att räntekostnaderna under nästa år kommer att sjunka på den korta bindningstiden. Osäkerheten är stor över ränteutvecklingen som till stor del är beroende av hur skuldkrisen i Europa kommer att hanteras.

Fastighetsavgiften

Maximala fatighetsavgiften höjs från 6 512 till 6 825 kronor. Avgiften räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år.

Reseavdrag

Gränsen för när avdrag får göras höjs från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

Uthyrning av bostad
Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av privatbostad eller hyreslägenhet höjs till

21 000 kronor per år.
Tobaksskatten höjs

Cigarettskatten höjs med cirka 8 procent, snusskatten med cirka 11 procent.

Sänkt moms

Momsen på restaurang- och cateringtjänster (utom alkohol) sänks från 25 till 12 procent. Vilket genomslag det får för matgäster är oklart.

Ålderspensionärer

Pensionärer med låg pension får bostadstillägget höjt med 170 kronor per månad.

Unga utan barn

Bostadsbidraget höjs genom att en större del av bostadskostnaden blir bidragsgrundande. För en student med fullt studiemedel och en hyra på drygt 3 600 kronor kan det innebära 200 kronor mer per månad.

Ändrade belopp för 2012

Prisbasbelopp:                     44 000

Förhöjt prisbasbelopp:         44 900

Inkomstbasbelopp:               54 600

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar

Telefon: 073 – 96 419 69

Bokmärk och dela