Cecilia Ardström ny finansdirektör i Länsförsäkringar AB

Bilder

Cecilia Ardström

Dokument

wkr0005.pdf

Cecilia Ardström har utsetts till finansdirektör och chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning.

Cecilia är för närvarande chef för Tele2-koncernens Treasuryverksamhet och tillträder sin nya befattning den 1 mars 2012.

– Cecilias uppdrag blir att i första hand vidareutveckla vår kapitalförvaltning och skapa de förutsättningar som krävs för att möta konstanta omvärldsförändringar, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB. Vi har själva förändrats och nya krav ställs kontinuerligt på att anpassa vår verksamhet och våra produkter. Det yttersta målet är självfallet att detta arbete under Cecilias ledning ska leda till en långsiktigt förbättrad avkastning och produktmix till våra kunder.

– Jag är mycket glad för förtroendet jag fått och uppgiften att verka för en långsiktig och strategisk förändring av verksamheten, säger Cecilia Ardström. Kapitalförvaltning är ett lagarbete där effektiva processer och delaktighet i alla led i organisationen krävs för att kunna skapa långsiktighet. Och kontinuerlig utveckling och löpande förbättringar är avgörande element för att lyckas i en marknad som allt mer agerar på dagshändelser.

Cecilia tillträder sin befattning den 1 mars nästa år. Cecilia kommer då att ingå i Länsförsäkringar ABs företagsledning. För att säkerställa kapitalförvaltningens roll och ansvar kommer Cecilia att föreslås ingå i styrelser för koncernens fondbolag.

Visitkort för Cecilia Ardström

Född: 1965.
Familj: En son.
Bor: Radhus i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Intressen: Fysisk aktivitet beroende på årstid; jogga, åka skidor, gym. Vårda och renovera hus, vin och matlagning, sy och läsa.
Tidigare erfarenhet: Chef Folksams kapitalförvaltning, Manager Financial Consulting KPMG Bohlins.
Nuvarande erfarenhet: Head of Group Treasury, Tele 2, Styrelseuppdrag för Svensk Export Kredit (SEK), AP7 samt Tryggstiftelsen (suppleant SEB Trygg Liv Gamla).
Aktuell: Tillträder som finansdirektör på Länsförsäkringar AB 1 mars 2012.

För ytterligare information kontakta:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00
Cecilia Ardström, tillträdande finansdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 070-426 46 90

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela