Gustav Karner lämnar Länsförsäkringar

Dokument

wkr0005.pdf

Gustav Karner slutar som chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning.

– Länsförsäkringar AB står inför stora förändringar, inom flera områden och av flera orsaker. Konkurrensen inom bank-, liv- och sakförsäkringsaffärerna blir allt tuffare. Finans- och skuldkrisen kommer att sätta sin prägel på verksamheten under en lång tid framöver. Fokus kommer bland annat att förflyttas från traditionella garantiprodukter med återbäringsteknik mot mer individuella lösningar inom fondförsäkring. Fokus kommer också att ändras för kapitalförvaltningen, som har haft ett antal jobbiga år bakom sig och brottats med bland annat tradlivbolagets ryckiga och långa skuld. Gustav och jag har kommit fram till att förändringar bör starta från toppen och därför lämnar Gustav om några månader Länsförsäkringar AB och sin befattning som chef för Kapitalförvaltningen, säger Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB.

– Rekrytering av en efterträdare till Gustav Karner som chef för Kapitalförvaltningen är klar inom kort. Jag vill tacka Gustav för sina mycket fina insatser som dels allokeringsansvarig, dels chef för Kapitalförvaltningen från 2006 och sina snart elva år i Länsförsäkringar och önska honom all lycka till i framtiden. Jag är tacksam för den lojalitet som Gustav visat och visar genom att han stannar kvar tills vidare som chef för Kapitalförvaltningen, dock senast till 15 februari, säger Sten Dunér.

För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00

Gustav Karner, chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning
Telefon: 08-588 400 00

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela