Hälften av vattenskadorna i fritidshusen beror på frysta rör

Vinterkylan är en stor anledning till vattenskador i stängda fritidshus. Under 2010 anmäldes nära 3 000 vattenskador i fritidshus till Länsförsäkringar, varav hälften har orsakats av frysning. Det är en markant högre siffra än tidigare år, vilket berodde på den stränga vintern. Men fritidshusägare kan enkelt skydda sitt hus inför vintern och undvika skador.

– Det enklaste och absolut säkraste skyddet är att stänga av vattnet in till huset. De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet, och då blir läckaget väldigt omfattande, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Att tömma ledningarna är också viktigt för att undvika frysskador. Ytterligare råd är att anpassa värmen i fritidshuset så att den är tillräcklig i alla utrymmen, till exempel under diskbänken.

– Tänk på att om det finns vatten kvar i ledningarna behövs det inte många timmars strömavbrott för att det ska uppstå en frysskada, fortsätter Peter Bratt. Om du själv inte har möjlighet att se till ditt fritidshus, bör du ordna med någon som kan göra det. Det är extra viktigt vid extrem kyla eller vid kraftigt snöfall.

Vattenskador i fritidshus anmälda till Länsförsäkringar

År Antal vattenskador totalt Skadekostnad totalt Vattenskador pga frysning Skadekostnad pga frysning
2008 1 157 58,4 Mkr 124 6,9 Mkr
2009 1 833 102,6 Mkr 511 33,3 Mkr
2010 2 998 174,9 Mkr 1 538 101,4 Mkr

Råd för att undvika vattenskador och andra skador i fritidshuset på vintern:

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna, bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall. Tänk på att hushållsnära tjänster som tillsyn omfattas av RUT-avdraget.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Allmänna råd när du stänger ditt fritidshus:

 • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ta in vattenslangar och elkablar.

För ytterligare information kontakta:
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela