Länsförsäkringar och Navitego® i ett nytt samarbete

Länsförsäkringar och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram ett nytt samlat erbjudande med sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och Navitego som är ett verktyg för hälsoekonomisk analys. Erbjudandet vänder sig till företag med fler än 30 anställda.

Via Navitego kan hälsoekonomisk information samlas in, rapporteras och analyseras samt utmynna i åtgärdspaket. Länsförsäkringar ser detta samarbete som ett sätt att kunna minska sjukfrånvaron på företag med skarp analys och ett tryggt försäkringsskydd i botten. Med erbjudandet vill Länsförsäkringar framförallt uppmuntra de kunder som vill jobba aktivt med hälsofrågor. Samarbetet ses som lönsamt för såväl företaget som för de anställda.

– Med detta erbjudande ger vi våra kunder möjligheten att långsiktigt förbättra sina medarbetares hälsa. De uppgifter verktyget analyserar bygger bland annat på det enskilda företagets verkliga arbetsförhållanden och ger företagsledningen en samlad bild av hälsoläget. Då kan de sätta in hälsofrämjande åtgärder där det verkligen behövs, säger Anders Wiklander på Länsförsäkringar.

– Samarbetet är en viktigt del i vår ambition att tydligt visa kopplingen mellan det hälsostrategiska arbetet, försäkring och försäkringspremier. Efter många års erfarenhet inom försäkringsbranschen konstaterade jag att det saknades ett analysverktyg för skadeförebyggande inom personförsäkring, säger Ulf Högström, vd på Navitego. När det gäller företagsförsäkring kan man på ett tydligt sätt göra en riskanalys och föreslå åtgärder, som exempelvis förbättrat inbrotts- och brandskydd. För personförsäkringar saknade vi den möjligheten. Samarbetet med Länsförsäkringar kommer att ge våra kunder en helhetslösning inom hälsa och försäkring som är proaktivt på riktigt, avslutar Ulf Högström.

Det gemensamma erbjudandet kan säljas direkt av några utvalda länsförsäkringsbolag och av Söderberg & Partners rådgivare. Navitego har utvecklats av företaget Insurance Group som numera ingår i Söderberg & Partners.

 

För mer information, kontakta:
Ulf Högström, vd Navitego, 0709-71 32 43
Anders Wiklander, marknadschef Hälsa på Länsförsäkringar, 073-96 424 58

Bokmärk och dela