Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan till 0 procent

Dokument

wkr0001.pdf

Per den 1 november sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan från 1 procent före skatt och avgifter till 0 procent. 

– På grund av den finansiella oron har vi sedan i somras successivt dragit ner på risken i våra placeringar och även sänkt återbäringsräntan för att försvara våra nyckeltal. Eftersom läget på finansmarknaderna ser fortsatt osäkert ut sätter vi nu återbäringsräntan på lägsta möjliga nivå, det vill säga 0 procent, som ännu en försiktighetsåtgärd, säger Jörgen Svensson, vd för Länsförsäkringar Liv.

Med dagens låga riskprofil i tradlivportföljen, med huvuddelen av placeringarna i räntebärande värdepapper, ligger den förväntade avkastningen på en relativt låg nivå för de kommande månaderna. Läget på finansmarknaderna är fortsatt osäkert och tradlivbolaget kommer att agera försiktigt den närmaste tiden för att säkra de långsiktiga åtagandena. Därför är det även naturligt att anpassa återbäringsräntan.

Hur påverkas kundernas sparande?

– Med 0 procents återbäringsränta resten av året blir vår genomsnittliga återbäringsränta 4 procent för 2011. I och med att vi inte ger någon återbäringsränta ökar våra möjligheter att stärka vår konsolidering, vilket i sin tur ökar vår förmåga att återigen kunna ge konkurrenskraftig återbäringsränta till kunderna, säger Jörgen Svensson.

Länsförsäkringar Liv har fortfarande historiskt sett en konkurrenskraftig genomsnittlig återbäringsränta. Sedan starten 1985 har återbäringsräntan varit 8,6 procent per år och de senaste fem åren 4,7 procent per år.

Konsolideringsgraden, som är ett mått på bolagets totala placeringstillgångar i förhållande till det som är preliminärt fördelat till kunderna, beräknades den 20 oktober till 106 procent.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, telefon 08-588 406 08

Jakob Carlsson, CFO Länsförsäkringar Liv, telefon 08-588 414 55

Länsförsäkringars pressjour, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela